Fri frakt over 1499KR
Til kassen
Totalt: 0
Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem Water Spot Zero 50ml

TACSYSTEM

På lager: 5
Art.nr: PN.Z-0010-50
79,-
Vennligst velg
Bestillinger før 13:00 sendes samme dag (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 1499KR (privatkjøp)

Water Spot Zero 50ml er et effektivt produkt som fjerner vannflekker fra lakk, plast og glass. Water Spot Zero kan også brukes til å fjerne oksidering som har bygget seg opp i coatingen over tid. Med sin avanserte formel er Water Spot Zero trygg i bruk på alle overflater som er utsatt for vannflekker, mineraler, sur nedbør mm. Water Spot Zero er under pH-nøytral da visse sure egenskaper er nødvendig for å løse opp mineraler. Water Spot Zero er formulert for å være trygg i bruk på quartz-coatingene fra TACSYSTEM.  Bruk Water Spot Zero med varsomhet på overflater av polert aluminium. Water Spot Zero må ikke benyttes på varme overflater.

Egenskaper

  • Effektivt og enkelt produkt for fjerning av vannflekker
  • Spesielt utviklet for bruk på biler med Coating
  • Trygg å bruke på lakk, plast og glassoverflater
  • Løser enkelt opp vannflekker, mineraler, sur nedbør mm
  • Utviklet og produsert i Sør-Korea

OBS!

Stå alltid i skyggen ved vask og sørg for at overflaten ikke er varm. Produktet må ikke tørke på lakken og bør fjernes innen 5 minutter. Vær ekstra forsiktig på underlag av aluminium, plexiglass, vinyl, gummi og plast. Må ikke komme i kontakt med soft- top på cabriolet.

ProduktserieWater Spot Zero
ProdukttypeWaterspot remover
Mengde ml50ml
FargeKlar/transparent

1. Rist produktet godt før bruk
2. Spray produktet på berørt område eventuelt i en applikator (viktig at overflaten er kald før påføring)
3. Jobb deretter produktet inn med en applikator eller børste
4. Tørk bort produktrester med en mikrofiberklut
5. Vask overflaten med en fuktig mikrofiberklut, alternativt spyl overflaten godt med vann
6. Tørk overflaten med et tørkehåndkle og/eller med trykkluft

Faresymbol

  

Signalord: FARE

Inneholder: Alkoholer, C10-16, etoksylert, sulfater, natriumsalter, tetrasodium ethylen diamin tetraacetat, fosforsyre, ammoniumhydrogenfluorid.

H-setninger:

H226 Brannfarlig væske og damp.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

P-setninger:

Allmenne:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P260 Ikke innånd damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring:
P405 Oppbevares innelåst.
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen dersom du har hatt et uhell med Water Spot Zero.

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: CC30-10GG-4003-NSV7

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×