Fri frakt over 1499KR
Til kassen
Totalt: 0
Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem Rain Coat kit 20ml + Glass Polish

TACSYSTEM

På lager: 9
Art.nr: PN.T-1401-20kit
25% Rabatt
799,-
599,-

Tilbudet slutter 30.09.2023

Vennligst velg
Bestillinger før 13:00 sendes samme dag (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 1499KR (privatkjøp)

Pakke som inkluderer det du trenger til polering og forsegling av glass.

Innhold:

 • 1x Glasspolish 150ml
 • 2x Glass Block til polering
 • 1x Rain Coat 20ml
 • 1x 40x40cm SUEDE mikrofiberklut til tørk av coating
 • 5x SUEDE microfiberaplikator
 • 1x Coating Block for SUEDE

Glass polish

Glass polish inneholder milde slipemider og cerium oxide slik at den renser og polerer alle glassoverflater.
Tacsystem Glass polish fjerner enkelt flekker fra sur nedbør, hardt vann, trafikkfilm, flekker etter fugleskitt og andre vanskelige flekker på glass.
Glass polish er veldig effektiv så den kan fjerne mindre riper i glass. Glass polish etterlater en krystallklar finish. Ved polering av glass må egnet poleringspute eller block for glass benyttes. Skal du fjerne mindre riper i glass er en roterende maskin anbefalt (men vær forsiktig mtp varme).

Egenskaper

 • Fjerner enkelt flekker fra sur nedbør, hardt vann, trafikkfilm, flekker mm.
 • Etterlater en krystallklar finish
 • Utviklet og produsert i Sør-Korea

 

Rain Coat

Rain Coat er en avansert ruteforsegling som danner en semi-permanent og hydrofobisk (vannavstøtende) overflate på bilglass. Settet inneholder Rain Coat , Block for SUEDE og 5stk SUEDE microfiber applikatorer. Coatingen er helt gjennomsiktig og gir overflaten meget gode vannavstøtende egenskaper som man oppnår allerede fra 50-60 km/t. Les medfølgende brukerveiledning nøye før bruk.

Egenskaper

 • Coating for glass
 • Langvarig beskyttelse mot forurensinger og kjemikalier
 • 3-6 måneder holdbarhet på frontrute ved 1.lag, ca 12mnd på sideruter. (2.lag, 10-12mnd eller ca 10 000 km på frontrute)
 • Bedre sikt, mindre behov for vindusviskere.
 • Vann- og smussavprellende egenskaper
 • Vannavstøtende egenskaper oppnås allerede fra 50-60 km/t
 • Utviklet og produsert på vår fabrikk i Sør-Korea
ProdukttypeCoating
ProduktserieRain Coat
For type underlagGlass
Mengde ml20ml

Bruk Glasspolish

 1. Sørg for at overflaten er ren
 2. Rist produktet godt før bruk
 3. Påfør 2-4 erstestore dråper i en Glass Block eller PAD
 4. Fordel Glass Polish utover området med sirkelbevegelser og overlapping (ha på litt vann ved behov)
 5. Etter polering, tørk av med en fuktig mikrofiberklut og kontrollere arbeidet
 6. Gjenta prosessen om nødvendig (jobber du for hånd kan 3-5 runder være nødvendig)

Bruk Rain Coat

Bruk

Før Coatingen kan begynne er det viktig at rommet/lokalet er støvfritt og har god ventilasjon. Før du legger Rain Coat må underlaget være grundig klargjort. Dvs. rengjort og eventuelt polert grundig. Vi råder deg alltid til å være grundig med forarbeidet. Ta alltid en «wipe down» før du legger coatingen. Vi anbefaler alltid at du jobber på en og en rute av gangen.

Når underlaget er klargjort legger du Rain Coat med en Coating Block og Suede. Vi anbefaler alltid at du jobber på en og en rute av gangen og bytter SUEDE regelmessig (ca en frontrute, så bytte.)
Start gjerne på frontruten, legg coatingen i et tynt lag på ca halve ruten av gangen. Bruk gjerne trykkluft for å blåse rent applikator slik at du ikke får med deg krystallisert coating på underlaget.

Legg coatingen kryssvis, slik at du er helt sikker på at du dekker overflaten grundig. Legg ferdig et område og tørk forsiktig over coatet overflate med en lofri klut etter ca 3 minutter. Tørk overflaten igjen for andre gang og påse at det ikke er noen synlige highspots (gråslør). Rain Coat bør legges i to til tre lag på feks frontrute. Lag to og eventuelt tre legges rett etter buffing. Vent 24 timer før du utsetter behandlet glasset for vann. Vi anbefaler at du ikke bruker vindusviskerne/spylervæske  eller annen kjemi før det har gått minimum 6-7 dager etter påføringen. Bytt til nye viskere eller rengjøre viskerbladene du har godt. Påfør gjerne litt coating også på viskerbladene. 

 1. Ikke rist produktet ettersom dette skaper luftbobler og øker sjansen for krystallisering (vendes forsiktig)
 2. Les veiledningen nøye før bruk
 3. Rengjør glasset med glassrens/Oil Zero, bruk clay og Arcane Lube etter behov
 4. Polere overflaten til ønsket finish
 5. Fjern eventuelle forurensinger/oljer med OIL-ZERO (gjerne i to til tre omganger)
 6. Påfør Coating på ny og ren SUEDE
 7. Påfør produktet i tynt lag og med rette bevegelser i kryssmønster til du har dekket hele ruten
 8. Bruk en ren,tørr og lofri mikrofiberklut og tørk av straks produktet «flasher» (får gråaktig hinne 2-3min)
 9. Tørk for andre gang med en ny ren, tørr og lofri mikrofiberklut for å fjerne eventuelle «hightspots»
 10. Nytt lag med Coating legges med en gang etter buffing av lag en. (2-3 lag anbefalt på frontrute)
 11. Uavhengig av punkt 10. Vent minimum 24.timer før behandlet overflate utsettes for vann
 12. Vent minimum 6-7. dager før første vask med kjemi og unngå bruk av vindusviskerne de første dagene etter behandling. 
 13. Bytt til nye viskere eller rengjøre viskerbladene du har godt. Påfør gjerne litt coating også på viskerbladene. 

Ved profesjonelt bruk

Etter påføringen, la Coating herde med IR-lampe på ca 50-60°C i ca 15-20 minutter (anbefales ikke på folierte tonede ruter)

Rain Coat

Faresymbol

  

Signalord: ADVARSEL

Inneholder: Propan-2-ol.

H-setninger:

H226 Brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

P-setninger:

Allmenne:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
Tiltak:
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Oppbevaring:
P405 Oppbevares innelåst.
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.

 

Glass Polish

Faresymbol

Signalord: FARE

Inneholder: Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede.

H-setninger:

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

P-setninger:

Allmenne:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:

-

Tiltak:
P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331 IKKE framkall brekning.
Oppbevaring:
P405 Oppbevares innelåst.
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Rain Coat SDS

Glass Polish SDS

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen dersom du har hatt et uhell med Rain Coat eller Glass Polish.

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

Rain Coat UFI: 1H20-Y0KH-2005-0D1K

Glass Polish UFI: QE20-F0W3-R00P-C1FH

 

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×