Fri frakt over 1499KR
Til kassen
Totalt: 0
Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem Quartz Sparkle Plus coating 30ml kit

TACSYSTEM

På lager: 1
Art.nr: PN.Q-1290-30
25% Rabatt
2.199,-
1.649,-

Tilbudet slutter 30.09.2023

Vennligst velg
Bestillinger før 13:00 sendes samme dag (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 1499KR (privatkjøp)

Tacsystem Quartz Sparkle Plus er en coating for den profesjonelle bruker. Coating er høykonsentrert (90%) men likevel enkel å legge. Quartz Sparkle Plus er utviklet med høyt fokus på glans, kjemisk resistent, ripebestandighet og hydrofobiske egenskaper. Coatingen er utviklet for bruk på kjøretøyets lakkerte flater. Quartz Sparkle Plus har lang holdbarhet, gir flott glans og har meget god beskyttelse mot UV og kjemikalier. Vi anbefaler at coatingen legges i 2.lag og herdes med IR.

Innhold:

  • 1x Tacsystem Quartz Sparkle Plus 30ml
  • 1x Coating Block for Suede
  • 5x 10x10cm mikrofiber applikatorer
  • 1x 30x30cm mikrofiberklut

Egenskaper

  • Coating for lakkerte overflater
  • Langvarig beskyttelse mot forurensinger og kjemikalier
  • Holdbarhet: ca 36/48 mnd (1.lag/2.lag)
  • Anbefalt kun til profesjonelt bruk (bør herde med IR)

Bruk

Før Coatingen kan begynne er det viktig at rommet/lokalet er temperaturregulert til under 25°C er støvfritt og har god ventilasjon. Før du legger Quartz Sparkle må lakken være grundig klargjort. Dvs. rengjort og polert grundig. Lakkforseglingen kan skjule mindre swirls og vaskeriper, men er de for dype vil de synes under coatingen. Vi råder deg derfor å være grundig med forarbeidet. Ta alltid en «wipe down» før du legger coatingen. Vi anbefaler alltid at du jobber på et og et panel av gangen.

Når lakken er klargjort legger du Quartz Sparkle med en Coating Block og Suede. Vi anbefaler alltid at du jobber på et og et panel av gangen og bytter SUEDE regelmessig (ca et panser, så bytte.)

Start på et panel, legg coatingen i et tynt lag på et lite område av gangen (eks en dør eller halvt panser). Bruk gjerne trykkluft for å blåse rent applikator slik at du ikke får med deg krystallisert coating på lakken, Krytalliserte partikler kan i verste fall ripe lakken.

Legg coatingen kryssvis, slik at du er helt sikker på at du dekker overflaten grundig. Legg ferdig et panel/område og tørk forsiktig over coatet panel med en lofri klut etter ca 60-120 sekunder eller straks coating får regnbue-effekt (Flash).

Tørk panelet igjen for andre gang og påse at det ikke er noen synlige highspots. Highspots er synlige i ca 20-30 minutter. Dersom du oppdager highspots innen en time etter du tørket av, kan du aktivere berørt område ved å påføre Quartz Sparkle på nytt, bruk en ny SUEDE.

Quartz Sparkle Plus bør legges i 2.lag. Vent 4 timer mellom lag. (Ved ca 20°C ca 4.timer)

For optimalt resultat

Vask kjøretøyet grundig med avfetting, alkalisk forvask, metallpartikkelfjerner og berøringsvask. Bruk Clay og Arcane Lube ved behov. Polere kjøretøyet til ønsket resultat er oppnådd. Overflaten som skal behandles må være fritt for olje og polish rester, vi anbefaler bruk av Oil Zero før du påfører coatingen.

Etter behandlingen

Vent 1-2 timer før du legger TopCoat (eks: Nano Diamond Graphene coat eller Nano Diamond Quartz)

Vent minimum 24 timer før kjøretøyet og coatet overflate utsettes for vann (hvis ikke kan du få varige waterspots).

Vent minimum 7. dager før første vask med kjemikalier.

Vedlikeholdsvask bør utføres med Tacsystem Mystic Bubble og ved behov Ci-Foam

Dersom du oppdager waterspot`s på lakken etter behandlingen kan disse i mange tilfeller fjernes med Tacsystem Waterspot Zero. WaterSpot Zero må ikke benyttes før etter første vask og ikke før Coating er fullherdet (ca 7 dager etter påføring).

Ved profesjonelt bruk (anbefalt)

Etter påføringen, la Coating herde med IR-lampe på ca 60°C i ca 10-15 minutter

Påfør Topcoat og gjenta herde prosedyre

FaresymbolSignalord: FARE

Inneholder: Butan-1-ol, Aluminum 2,4-pentanedionate, Etylsilikat.

H-setninger:

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P-setninger:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring: Ikke relevant
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

2.3 andre farer

Inneholder decamethylcyclopentasiloxane (CAS nr. 541-02-6), er et vPvB stoff).
Produktet inneholder ingen PBT-stoffer i henhold til REACH 1907/2006.
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper i henhold til EU-forordning 2017/2100 eller kommisjonsforordning EU 2018/605.

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen hvis du har hatt et uhell med Quartz Sparkle Plus

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: PD40-30S7-T001-KVV0

Egnet underlag: Lakkerte overflater

Holdbarhet: ca 36-48mnd (1.lag/2.lag)

Forbruk: Ca 15ml pr. behandling (type Audi E-tron, Tesla X)

Tykkelse: 0,6 μm pr. lag

pH-motstandighet: 2-14

Kontaktvinkel: 110°

Flashingtime: ca 60-120 sek (avhenger av underlag, temperatur, luftfuktighet)

Optimal temperatur ved påføring: 18-22°C (RH 45-65%)

Tørketid mellom lag: 4 timer 

Tørketid før topcoat: 1 time

Tørketid før vanneksponering: min 24 timer

Fullherdet: 7 dager

IR lampe: Ja, 50-60°C / 10-15 min

Konsentrasjon Quartz: 90% (99,9% renhet)

Fjernbar: Ja ved våtslip og polering. R1, R2 eller Refinish Ultra. Bruk ullpads.

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×