Fri frakt over 1499KR
Til kassen
Totalt: 0
Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem Quartz Easy 100ml

TACSYSTEM

På lager: 16
Art.nr: PN.E-2022-100
25% Rabatt
1.099,-
824,-

Tilbudet slutter 30.09.2023

Vennligst velg
Bestillinger før 13:00 sendes samme dag (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 1499KR (privatkjøp)

Quartz Easy er en unik kvartsbasert coating for lakk, plast, gummi og glass. Quartz Easy er mindre konsentrert enn våre tradisjonelle Quartz-coatinger og den inneholder i tillegg til Quartz også flytende voks noe som gjør den ekstremt enkel å bruke. Quartz Easy er produktet for deg som ønsker god beskyttelse som er drøy i bruk, enkel å påføre og egnet for alle utvendige overflater på bilen. Quartz Easy er først og fremst en Topcoat men også godt egnet som en standalone-coating. Quartz Easy er på mange måter Almighty på "steroider" men forbedret på alle punkter. Ettersom Quartz Easy er mer konsentrert enn feks Moon Light kan den ikke lenger sprayes, flasken er utstyrt med dråpeteller. Quartz Easy kan vedlikeholdes med den silicabaserte sprayvoksen Hyeong Wax eller Quartz Max.

ProdukttypeCoating
Mengde ml100ml
For type underlagLakk, plast, glass
FargeKlar/transparent
ProduktserieQuartz Easy
  1. Sørg for at overflaten er ren, tørr og fri for oljerester
  2. Påfør 5-10 dråper på en ren mikrofiberapplikator eller suede
  3. På lakk og glass påfør i kryssmønster til du har dekket overflaten
  4. Tørk behandlet overflate rett etter påføring med en lofri mikrofiberklut 
  5. Tørk en gang til for å fjerne eventuelle «highspots» med en lofri mikrofiberklut
  6. Påfør to lag for ekstra god holdbarhet (1.t etter første påføring)
  7. Påfør Hyeong Wax som overcoat 1. time etter siste påføring (valgfritt)
  8. Vent minimum 12.timer før behandlet overflate utsettes for vann. (Om du påfører Hyeong Wax kan overflaten utsettes for vann etter 1.time)
  9. Quartz Easy er fullherdet etter ca 5 dager. Ikke vask behandlet overflate med kjemikalier før full herdetid

Faresymbol

  

Signalord: FARE

Inneholder: Butan-1-ol, Aluminum 2,4-pentanedionate, Etylsilikat.

H-setninger:

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P-setninger:

Allmenne:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring:
-
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Andre farer: Inneholder decamethylcyclopentasiloxane (CAS nr. 541-02-6), er et vPvB stoff).
Produktet inneholder ingen PBT-stoffer i henhold til REACH 1907/2006.
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper i henhold til EU-forordning 2017/2100
eller kommisjonsforordning EU 2018/605.

Quartz Easy SDS

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen dersom du har hatt et uhell med Quartz Easy

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: W140-300N-K002-XHHR

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×