Fri frakt over 1499KR
Til kassen
Totalt: 0
Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem Nano Diamond Quartz 300ml

TACSYSTEM

På lager: 12
Art.nr: PN-Q-NDC
25% Rabatt
1.199,-
899,-

Tilbudet slutter 30.09.2023

Vennligst velg
Bestillinger før 13:00 sendes samme dag (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 1499KR (privatkjøp)

Tacsystem Nano Diamond Quartz er vårt nyeste tilskudd i TAC-familien. Nano Diamond Quartz er en spraybar membran hurtigcoating spesielt utviklet som en topcoat men kan også brukes som en stand-alone beskyttelse.

Tacsystem Nano Diamond Quartz er formulert for å binde seg til omtrent alle overflater på et kjøretøy, slik som lakk, plast, glass, metall og gummi. I motsetning til ordinære Quartz coatinger er nano diamond quartz fullherdet etter kun 48 timer.

Nano Diamond Quartz kan benyttes som en overcoat på alle TAC coatinger inkludert Nano Diamond Graphene Coat, topcoat 2.0 eller View coat.

Sprayhode x 2stk er inkludert.

  1. Vask kjøretøyet grundig før bruk. Har du lagt Quartz coating venter du 1.time før påføring om du bruker NDQ som topcoat.
  2. Nano Diamond Quartz vendes før bruk. Overflaten må være ren og tørr før du påfører produktet .
  3. Spray produktet i en applikator (eks mikrofiber eller suede 10x10cm).
  4. Påfør i kryssmønster slik at du får god dekning på overflaten.
  5. Tørk av overflødig produkt etter 2-3 minutter med en tørr mikrofiberklut (buff nøye så du ikke får highspots)
  6. Tøm spraytrigger for produkt. Nano Diamond Quartz må oppbevares med kork etter åpning.

Faresymbol

  

Signalord: FARE

Inneholder: Butan-1-ol, Aluminum 2,4-pentanedionate, Etylsilikat.

H-setninger:

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P-setninger:

Allmenne:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring:
-
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Andre farer: Inneholder decamethylcyclopentasiloxane (CAS nr. 541-02-6), er et vPvB stoff).
Produktet inneholder ingen PBT-stoffer i henhold til REACH 1907/2006.
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper i henhold til EU-forordning 2017/2100
eller kommisjonsforordning EU 2018/605.

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen dersom du har hatt et uhell med Nano Diamond Quartz

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: M940-M02U-G00J-WJ8X

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×