Tacsystem.no
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

High Performance Car Care

Tacsystem Moon Light Coating 4000ml

Art.nr: PN.M-3280-4000
6.990,-
Antall:
Produktet er dessverre utsolgt for øyeblikket
Forventes på lager:Jun 18, 2021

Moon Light 4000ml er en meget brukervennlig og universell coating for nybegynnere men også erfarne detailere.
Tacsystem Moon Light inneholder 25% SiO2 og er oljebasert, produktet er veldig enkelt å bruke. Moon Light er utviklet som en topper for våre QUARTZ coatinger men den er også en særdeles god standalone-coating som gir beskyttelse i opptil 9 måneder. Moon Light har høyt fokus på glans, hydrofobiske og selvrensende egenskaper. Moon Light er utviklet for bruk på kjøretøyets lakkerte flater men kan også benyttes på utvendig plast,PPF, blank folierte biler, krom, Gelcoat, mm. Selv om Moon Light er en meget brukervennlig og enkel coating anbefaler vi likevel at du behandler den som en fullverdig keramisk coating og tar visse forhåndsregler. Les brukerveiledningen nøye før bruk.

Egenskaper:

 • Brukervennlig Coating
 • Coating for lakk, plast, PPF, blank folie, krom, Gelcoat og glassfiber,mm
 • Gir langvarig beskyttelse mot forurensinger og kjemikalier
 • Kan brukes som topper, påføres etter Coating for å unngå waterspot`s
 • Tilfører glans og gir vannavstøtende og selvrensende egenskaper
 • Forbruk ca 15-20ml pr.behandling (type Audi E-tron, Tesla X)
 • Utviklet og produsert på vår fabrikk i Sør-Korea

 

Bruk

Før Coatingen kan begynne er det viktig at rommet/lokalet er støvfritt og har god ventilasjon. Før du legger Moonlight må underlaget være grundig klargjort. Dvs. rengjort og eventuelt polert grundig. Vi råder deg alltid til å være grundig med forarbeidet. Ta alltid en «wipe down» før du legger coatingen.
Vi anbefaler alltid at du jobber på et og et panel av gangen. Når underlaget er klargjort, spray ett par ganger på en Microfiberapplikator. Vi anbefaler alltid at du jobber på et og et panel av gangen og bytter microfiberkluter regelmessig. Start på ett panel, legg coatingen i et tynt lag på panelet. Du kan fint legge coating på en dør eller et halvt panser før du buffer av. Bruk gjerne trykkluft for å blåse rent applikator slik at du ikke får med deg krystallisert coating på underlaget, krytalliserte partikler kan i verste fall ripe lakkerte overflater/skrape opp folie osv.

Legg coatingen kryssvis, slik at du er helt sikker på at du dekker overflaten grundig. Ikke løft microfiberapplikator under leggingen ettersom dette kan føre til Highspots. Legg ferdig et panel/område og tørk forsiktig over coatet overflate med en lofri klut etter ca 30 sekunder. Om nødvendig tørk overflaten igjen for andre gang og påse at det ikke er noen synlige highspots. Ved Coating av plast vil overflaten bli blankere dersom du ikke «Buffer» av coatingen. Vi anbefaler derfor at du alltid «Buffer» plastoverflater etter du har påført Moonlight.

 1. Les vedlagt brukerveiledning før behandling
 2. Sørg for at overflaten er ren og fri for poleringsoljer og fett
 3. Spray Moonlight på en ren mikrofiberapplikator eller SUEDE (to spray er nok til en hel bildør)
 4. Påfør ett og ett panel om gangen, påfør i kryssmønster
 5. Tørk behandlet overflate innen 30 sekunder med en lofri mikrofiberklut
 6. Tørk en gang til for å fjerne eventuelle «highspots» med en lofri mikrofiberklut
 7. Vent 1.time før du påfører Quartz Max eller One Step Master
 8. Uavhengig av punkt 7. Vent minimum 2.timer før behandlet overflate utsettes for vann.
 9. Skyll spraytrigger rikelig med vann etter bruk så den ikke krystalliseres og blir ødelagt
 10. Viktig at produktet oppbevares med skrukork når ikke i bruk

Etter behandlingen

Vent minimum 2 timer før kjøretøyet og behandlet område utsettes for vann og/eller vaskes.
Vedlikeholdsvask bør utføres med Tacsystem Mystic Bubble eller Mystic Water Repellent bøttesåpe. Etter vask anbefales bruk av Quartz Max, Shinee Wax eller Water Glass etter behov. Dersom du oppdager waterspot`s etter behandlingen kan disse i mange tilfeller fjernes med Tacsystem Waterspot Zero. WaterSpot Zero må ikke benyttes før etter første vask og ikke før Coating har herdet (2-6 timer etter påføring). Waterspot`s som er påført før full herdetid kan normalt ikke fjernes uten å fjerne selve coatingen.

Tips

Påfør Quartzmax, Shinee Wax, Waterglass eller One Step Master jevnlig for å tilføre beskyttelse. Vask alltid kjøretøyet med skumsåpe/ bøttesåpe beregnet for biler med Coating (Ultra Foam/Mystic Bubble/Mystic Water repellent).

Ved profesjonelt bruk

Etter påføringen, la Coating herde med IR-lampe på ca 50-60°C i ca 10-15 minutter (anbefales ikke på folierte underlag og ppf).

TACSYSTEM

TACSYSTEM


Tacsystem er en Sør-Koreansk produsent av bilpleieprodukter. Tacsystem produserer og eksporterer ingredienser, konsentrater og komplette kjemiske løsninger til over 40 land. Etter over 25 år med R&D er Tacsystem spesialister på Quartz og nanoteknologi. I skrivende stund har selskapet over 1000 registrerte patenter på ulike produkter og kjemiske formuleringer til bilindustrien.

Siden etableringen av selskapet i 1995 har Tacsystem fokusert på R&D og har i liten grad vært «synlig» i konsumermarkedet. Frem til 2012 var produktene kun tilgjengelig for B2B-markedet i Sør-Korea, blant annet til bilvaskehaller og lokale bilpleiebutikker. En stor del av produksjonen til selskapet har i mange år vært OEM men også ODM. De senere år har Tacsystem hatt et noe større fokus på egen merkevare mot privatmarkedet via sine distributører. Tacsystem er den første Sør-Koreanske produsenten av keramisk Coating med SiO₂ som base. Selskapets første keramiske Coating kom på markedet så tidlig som i 2002. 

Tacsystem ble etablert i 1995 av Seol JaeCheol, den gang under navnet Tongyang Auto Chemical Co.ltd. Selskapet endret navn til Tacsystem i 2007. Selskapet produserer hovedsakelig alle produkter på egen fabrikk i Sør-Korea (Tacsystem Korea corporation) men selskapet har også et datterselskap i Kina (Tacsystem Guangzhou) som produserer enkelte tilbehørsartikler.

 

Egnet underlag: Lakk, Pulverlakkert overflate, utvendig plast, PPF, Krom, Gelcoat, mm

Holdbarhet: 6-9mnd

Forbruk: Ca 15-20ml pr. behandling (type Audi E-tron, Tesla X)

Tykkelse: 0,6-1 μm pr. lag

Kontaktvinkel: 105° (første 4mnd)

pH-motstandighet: 5-12

Flashingtime: Buffes etter ca 30-60sek

Min max mellom lag/topper: min 1 time

Tørketid før vanneksponering: 2-4 timer

Fullherdet: Ca 4-6 timer (15-20°C)

IR lampe: Ja, 50-60°C / 10 min

Konsentrasjon Quartz: 25% (99,9% renhet)

Kjemisk fjernbar med: Høy pH og/eller med Polering (R1, R2, Refinish ultra)

Faresymbol

  

Signalord: FARE

Inneholder: Butan-1-ol, Aluminum 2,4-pentanedionate, Etylsilikat.

H-setninger:

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P-setninger:

Allmenne:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring:
-
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen dersom du har hatt et uhell med Moon Light.

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: NM00-U0DS-A008-FV75

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke