Fri frakt over 1499KR
Til kassen
Totalt: 0
Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem Arcane Lube 4000ml clay lube

TACSYSTEM

På lager: 5
Art.nr: PN.A-2020-4000
1.199,-
Vennligst velg
Bestillinger før 13:00 sendes samme dag (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 1499KR (privatkjøp)

Arcane Lube 4000ml er perfekt til bruk ved våtslip på spotrepair eller for bruk sammen med claybar, claytowel eller clayblock.
Ingrediensene i Arcane Lube bryter ikke ned claybar og vil ikke etterlate marring, skjoler ol på lakken slik som enkelte såper. Tacsystem Arcane Lube inneholder blant annet Si-oljer som fordamper saktere, reduserer friksjonen og reduserer smøremiddelets frysepunkt. Arcane Lube egner seg derfor godt ved claying i kaldere klima der de fleste clayluber fryser eller krystalliserer seg og kan ripe lakken. Arcane Lube har ingen beskyttende polymerer og ingen glanshevende tilsetninger, og er meget lett å tørke av med en mikrofiberklut.

Egenskaper

 • Unik formula som fordamper saktere, reduserer friksjonen og reduserer smøremiddelets frysepunkt
 • Inneholder ingen beskyttende polymerer og glanshevende tilsetninger
 • Vil ikke etterlate marring, skjoler ol, supergod glid
 • Kan trygt brukes på alle kjøretøyets overflater
 • Utviklet og produsert i Sør-Korea

Tips

Arcane Lube kan også brukes som smøremiddel ved våtslip. Kan også brukes til priming av poleringsputer.

OBS!

Stå alltid i skyggen ved påføring og sørg for at overflaten ikke er varm. Produktet bør ikke tørke på lakk eller andre overflater.

ProduktserieArcane Lube
ProdukttypeClay lube
Mengde ml4000ml
FargeGul

Bruk

 1. Vask kjøretøyet grundig
 2. Rist produktet før bruk
 3. Spray rikelig med Arcane Lube på overflaten
 4. Bruk en ClayBar, Clayklut eller Block og jobb på små områder av gangen
 5. Jobb med korte rette bevegelser uten trykk
 6. Sørg for å tilsette Arcane Lube jevnlig på overflaten du jobber på
 7. Tørk av eventuelle rester eller spyl overflaten godt med vann før videre behandling

Faresymbol

  

Signalord: FARE

Inneholder: Alkoholer, C10-16, etoksylert, sulfater, natriumsalter.

H-setninger: 

H226 Brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

P-setninger:

Allmenne:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P260 Ikke innånd damp/aerosoler.
Tiltak:
P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring:
P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Annen merking 648/2004: 5 < 15% anioniske overflateaktive stoffer, <5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer, parfymer (Benzyl benzoate, Citral, Limonene). EUH208 Inneholder Orange oil. Kan gi en allergisk reaksjon.

2.3 Andre farer: Damper kan danne eksplosive blandinger med luft ved bruk. Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT eller vPvB.

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen dersom du har hatt et uhell med Arcane Lube.

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: W330-H0E9-600M-NS41

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×