Fri frakt over 1499KR
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

NERTA avfetting & degreaser 25L

Entaco nv (Nerta)

På lager: 1
Art.nr: ND-25L
30% Rabatt
2.979,-
2.085,-

Tilbudet slutter 30.11.2023

Vennligst velg
Bestillinger før 13:00 sendes samme dag (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 1499KR (privatkjøp)

NERTA degreaser er et emulgerende petroleumsbasert avfettingsmiddel, hovedsakelig utviklet for å løse opp fett, asfalt, tjære og olje. NERTA degreaser fungerer utmerket som første steg i vask for å fjerne og løse opp ekstrem skitt og forurensning. 

Faresymbol

      

Signalord: FARE

Inneholder: Fettalkohol etoksylert

H-setninger:

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

P-setninger:

Generelt

P264 - Vask ansikt, hender grundig etter bruk.

P280 - Benytt vernehansker, verneklær, vernebriller, ansiktsvern.

P301+P310 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege.

P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P331 - IKKE framkall brekning.

P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Andre farer

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser ≥ 0,1 % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

  1. Rist produktet før bruk
  2. Sørg for at overflaten ikke er varm (stå i skyggen, ikke direkte i solen)
  3. Spray Degreaser på ønsket område
  4. La produktet virke i 4-8 minutter (må ikke tørke)
  5. Spyl kjøretøyet meget grundig med rent vann (Anbefalt at du bruker høytrykkspyler)
  6. Gjenta prosessen om nødvendig 

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×